Zwroty i wymiana

Klient może od umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zrealizowania zamówienia,tj. od dnia doręczenia zamówienia Klientowi.

Adres do zwrotów:

Agnieszka Godniak MaliClothes
Komuny Paryskiej 88a
41-219 Sosnowiec

Warunki

  • W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej za zakupiony Towar należności oraz zobowiązany będzie zwrócić otrzymany Towar.
  • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
  • W sytuacji nadmiernego zużycia rzeczy Sprzedający potrąci odpowiednią kwotę Klientowi, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością nowej rzeczy a rzeczy zwróconej.
  • W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedający w terminie 14 dni dokona zwrotu uiszczonej za zakupiony Towar należności Kupującemu.
  • Sprzedający dokona omawianego zwrotu w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży.
  • Klient ponosi wszystkie koszty przesyłek bezpośrednio powiązane ze zwrotem towaru w związku z odstąpieniem od umowy i zwrotem.

Formularz zwrotu do pobrania: TUTAJ


Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj informacje o nowościach i promocjach w sklepie internetowym Mali Clothes